Siebrechtje Wierts


I

Ik ben geboren in 1609 in Slochteren, maar verhuisde later samen met mijn zus Marretje
naar de stad Groningen. Daar trouw ik met Onno en we kopen een stoffenwinkel in de
Pelsterstraat. We hebben zelfs de vrouw van Osebrandt Johan Rengers als klant. Het gezin
was van de Fraeylemaborg tijdelijk verhuisd naar de stad. Onze kleinzoon Bouke woont sinds
het overlijden van zijn ouders aan de pest bij ons in huis, en is bevriend met hun zoon Seino..
Als in 1672 o.a. de bisschop van Munster, Bernard van Galen, oprukt met een groot leger
naar de stad verandert ons leven volkomen. We maken op 8 juni de intocht mee door de
Oosterpoort van Carel Rabenhaupt, een goede krijgsman die ons leger aan gaat voeren. Land
wordt onder water gezet, bruggen worden afgebroken om de vijand tegen te houden en
burgers moeten mee doen in de strijd, ook mijn Onno met een schuttersvendel . In de derde
week van juli begint het bombardement. . We maken vreselijke dingen mee, ons huis wordt
getroffen en mijn lieve zus raakt ernstig gewond en overlijdt. Daarna vluchten we naar het
noorden van de stad. Op 16 augustus breekt de vijand op en de volgende dag zijn we vrij. Op
weg naar huis lopen we bijna de kindermeid van de familie Rengers omver. Ze is wanhopig,
haar baas is opgepakt.. Dat spijt me voor zijn vrouw maar voor haar man, nou, nee. Gelukkig
staat ons huis er nog!