Stichting Historisch Vertellen


Een initiatief van historicus Bernardine Beenackers en cultuurhistoricus/vertelcoach Tineke Neyman, met als doel om de geschiedenis van Midden-Groningen op een aansprekende manier te vertellen in één samenhangend, historisch verantwoord verhaal.


Rengers Verraad
Voor het vertelproject Rengers Verraad doen we onderzoek naar het Gronings Ontzet in het Rampjaar 1672 en ontwikkelen de verhalen van zes personages zich rond de samenwerking van Stad en Ommelanden. We letten op de historische juistheid en de onderlinge samenhang. Erik Mathlener heeft ons geholpen met vertel- en speltechnieken. We voeren géén toneelstukje op, maar we vertellen als mensen uit het Rampjaar.


Oude muziek
Tijdens de voorstelling spelen onze muzikanten
oude muzlek op schalmei, kwartbasdulciaan en tupan.

Bezoek uit Rampjaar 1672  bestaat uit vijf-minuten verhaaltjes bij monumenten, of uit een interactief verhaal in een klas van het basisonderwijs door twee vertellers uit 'Rengers Verraad'.


Rondom Piccardt

Stichting Historisch Vertellen is begonnen met vertelproject 'Rondom Piccardt'. Begin 2016 is het project één van de drie winnaars van 'De Vonk van Slochteren', waarmee de gemeente haar inwoners wil stimuleren om zich in te zetten voor een betere en leukere leefomgeving. We ontvingen € 5000 voor de aanschaf van historisch verantwoorde kostuums en promotiemateriaal. Na vier jaar optreden in plaatselijke kerken en dorpshuizen is Rondom Piccardt is in 2020 gestopt.


Bezoek uit 1712 bestaat uit vijf-minuten verhaaltjes bij monumenten, of uit een interactief verhaal in een klas van het basisonderwijs door twee vertellers uit 'Rondom Piccardt'.



Meer informatie

Wat is vertellen?

Het dagelijks leven van toen