Basisonderwijs

Doelgroep
Bezoek uit het Rampjaar 1672 en Bezoek uit 1712 zijn bedoeld voor leerlingen van groep 5 tot en met 8. Deze projecten zijn gebaseerd op respectievelijk 'Rengers Verraad' en 'Rondom Piccardt'. Het zijn interactieve verhalen van twee vertellers in de klas.

Activiteiten in de school
De leerkracht bereidt samen met de leerlingen het bezoek voor, zorgt voor een goed verloop van het bezoek en begeleidt de verwerking. Er is een handleiding met informatie, lesbeschrijvingen en suggesties om het project te koppelen aan verschillende vakken.
In de voorbereidende les kiezen de kinderen wie ze willen uitnodigen. Samen bedenken ze vragen die ze aan het bezoek willen stellen, maken een tekst voor de uitnodiging en schrijven een brief.
In de 'erfgoedles' wordt het bezoek ontvangen. De gasten reageren op de uitnodiging en vertellen hun verhaal. Hierin wordt al een deel van de antwoorden op de vragen van de kinderen verwerkt. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek waarin ruimte is voor andere vragen en opmerkingen van de leerlingen.

De verwerking vindt plaats in de klas en wordt uitgevoerd door de leerkracht, deze maakt een keuze uit de aangeboden mogelijkheden. O.a. oude kaarten van het gebied bekijken en vergelijken met nu; lessen woordenschat; rekenen met oude maten; portretten maken en inleven in emoties.

Activiteiten op locatie
Het bezoek kan ook op een historische locatie plaatsvinden. De kinderen worden op een speelse wijze geconfronteert  met het erfgoed in hun eigen omgeving en de verhalen die daarbij horen. Dit levert een bijdrage aan hun cultureel en historisch bewustzijn. Ouders worden ingeschakeld in verband met vervoer en begeleiding wanneer de les op locatie is.


Meer informatie

Animatiefilm en 'the making of' Rondom Piccardt (4:20 min), animatieworkshop Rozemarijn Tromp, mei 2017 - nelum.nlErfgoednieuws april 2023: om te downloaden